Problema de la semana 1º Ciclo nº04-Solución

Vaia tomate

Nun supermercado teñen tres marcas de tomate de bote. Os botes da marca "AZUL" custan un 50% máis que os da marca "VERDE", pero conteñen un 10% menos de tomate que os da marca "VERMELLO". Os botes da marca "VERMELLO" pesan un 50% máis que os da marca "VERDE" e custan un 25% máis que os da marca "AZUL".

Que botes están marcados co prezo máis alto e máis baixo?
Que marca resulta máis económica?Azul
Verde
Vermello
Precio
150
100
187,5
Cantidad
135
100
150
Precio/Cantidad
1,11
1
1,25
A marca que resulta mis económica é a Vermella