Problema de la semana 2º Ciclo nº04

Pai e Fillo

En 1.999, no seu aniversario, Brais e o seu pai utilizan dúas velas con forma de número para representar a idade que cumpren. Ambos os dous utilizan as mesmas dúas velas, soamente que inverten a orde de colocación sobre a tarta para indicar a súa idade. Curiosamente, a idade do pai está representada nas dúas cifras finais do ano de nacemento do fillo e a idade do fillo coincide coas dúas cifras finais do ano de nacemento do pai. Sabendo que a diferenza entre eles é de 27 anos, que idade cumpre cada un?